0

Allergie jeuk over hele lichaam

De lente, zomer, herfst en winter of gedurende het wisselen van makkelijk de seizoenen. Etiologie van deze hoest Er bestaan verschillende oorzaken voor hoesten te weten een Invasie van Externe factoren en Interne pathologieën die leiden tot een disfunctie van de long. Hierbij ontstaat een verstoring in het dalen en verspreiden van qi waardoor de qi stijgt. Hierbij spelen de volgende invloeden een grote rol: Invasie van Externe factoren Externe wind is én van de belangrijkste oorzaken van hoest. Wind dringt de huid en het wei-qi-niveau binnen, welke onder controle van de long staan. Hierdoor wordt daling van de long-qi verhinderd en ontstaat er hoest. Men wordt gevoeliger voor deze externe factoren wanneer men er een ongezonde levenswijze op na houdt en onachtzaam met de weersomstandigheden omgaat. Externe factoren dringen de huid, het haar en de neus binnen en worden vervolgens overgedragen naar de long en veroorzaken zo een disfunctie. Wind verbindt zich met andere Externe factoren en wel hoofdzakelijk met koude, hitte en Droogte. Elke oorzaak is pre-dominant in het eigen seizoen. Wind zal zich gemakkelijk verbinden met koude in de winter en het vroege voorjaar of met Hitte in lente en zomer dan wel met Droogte in de herfst. Interne verzwakking Een Interne aantasting of verzwakking leidt tot een disfunctie van de Interne zang-fu organen, die vervolgens de fysieke functie van de long aanvalt wat dan tot hoesten leidt. Het omvat een disfunctie van de long zelf of andere zang-fu organen. long-Yin-deficiëntie long-pathologieën kunnen de long-Yin beschadigen waarbij je dan symptomen ziet als korte aanvallen van droge hoest, geen of weinig overvloedige fluimen, met bloed gestreept sputum, een droge keel, avondlijk warmtegevoel, nachtzweten en extreme vermoeidheid.

allergie jeuk over hele lichaam

Allergie voor insectengif Alles over allergie

Het algemene behandelprincipe is het verspreiden van Wind, het elimineren van koude en het klaren van Hitte. Deficiëntie syndromen de syndromen die door een deficiëntie veroorzaakt international worden verdelen we in het: syndroom van qi-deficiëntie pick (De1) en het syndroom van Yin-deficiëntie (De2). De1: qi-deficiëntie syndroom Het continue lijden aan hooikoorts, aversie voor koude, irritatie van de neus en ogen, spontaan zweten, hoofdpijn, luide stem, geen voorkeur voor spreken, zwakke hoest, bleke tong, dun en wit beslag op de tong en een oppervlakkige en zwakke pols. Het algemene behandelprincipe is versterken van de qi en verlichten van Externe symptomen. Deze klachten zijn met acupunctuur alleen moeilijk te behandelen, maar een combinatie van Chinese kruiden en acupunctuur maakt een behandeling veel krachtiger. De2: Yin-deficiëntie syndroom hooikoorts, jeukende neus en ogen, nachtzweten, hitte van het lichaam (ook de handpalmen en voetzolen droge hoest, droogte van keel en tong, weinig of geen beslag en roodheid van de tong met een draderige en snelle pols. Het algemene behandelprincipe is het voeden van Yin en verlichten van Externe symptomen. Hoest veroorzaakt door allergie hoest is een algemene verstoring van de ademhaling die net als hooikoorts kan ontstaan door Externe factoren of Interne verstoringen. Eén van de belangrijkste oorzaken van hoest is een disfunctie van de long, waarbij zijn taken als het doen dalen en verspreiden van qi worden verstoord. Deze disfunctie van de long kan door verschillende oorzaken ontstaan. Hoesten ontstaat in alle vier jaargetijden.

allergie jeuk over hele lichaam

koude in het Externe en Hitte in het Interne deel van het lichaam (Ex3). Ex1: Wind-koude invasie (syndroom) Dit syndroom komt meestal in de winter of bij koud weer voor. De klachten zijn een verstopte neus met heldere afscheiding, jeukende neus dan wel ogen of keel, droge hoest, dorst of juist geen dorst of hoofdpijn. Een dun en wit beslag op de tong terwijl de kleur van de tong normaal is met een oppervlakkige pols. Het algemene principe van de behandeling is het verspreiden van Wind, elimineren van koude, verlichten van de Externe symptomen en verspreiden van Long-Qi. Ex2: Wind-Hitte invasie (syndroom) Dit syndroom treedt meestal op in de zomer of bij warm weer. De hierbij optredende klachten zijn lichte transpiratie, een verstopte neus, het jeuken van neus en keel, hoesten met een beetje slijm, dorst, hoofdpijn of dun geel beslag op de tong met een oppervlakkige en snelle pols. Het algemene behandelprincipe is het verspreiden van Wind, klaren van Hitte en verspreiden van Long-qi ex3: Externe koude en Interne hitte syndroom Dit syndroom komt meestal in de winter of bij koud weer voor. De klachten zijn een verstopte neus met heldere afscheiding, jeukende ogen, hoofdpijn, een zere keel, dorst met een voorkeur voor het drinken van koud water, constipatie, dun geel of gemengd wit/geel beslag op de tong of een rode tong met een oppervlakkige en snelle pols. Maar al te vaak worden deze klachten veroorzaakt door de leefwijze (levensstijl of levenswijze).

Jeuk, op je hoofd Of nek, wat Kan Het Zijn?

Jeuk huid menselijk lichaam - hier vind je alles over

Indien de wei-qi en Long-qi deficiënt zijn is het clinic lichaam vatbaarder voor de Externe invloeden. Deze externe invloeden veroorzaken dan hooikoorts. In de tcm vindt men de conditie van de wei-qi zeer belangrijk. Een wei-qi-deficiëntie is de wortel tot het ontstaan van hooikoorts. De voornaamste lokatie van de kwaal is de long en het Externe deel van het lichaam. Volgens de tcm staat de long voor het meest Externe orgaan in het lichaam en is dus gevoelig voor Externe pathologische factoren (epf's). De long beheerst het qi en de ademhaling, controleert de huid en het haar en de bloedvaten en opent zich in de neus. De externe factoren bereiken de neus waarbij er een aantal symptomen optreden die gerelateerd zijn aan de long en het Externe deel van het lichaam. Bij mensen met een goede constitutie zullen de symptomen mild zijn en zal de behandeling niet moeilijk blijken en de resultaten van het behandelen goed. Bij sommige patiënten echter kunnen de symptomen heftig zijn en kan er astma ontstaan. Hooikoorts behandelen Bij de behandeling van hooikoorts die gebaseerd is op differentiatie, onderscheiden we twee categorieën, namelijk: excessieve syndromen en deficiëntie syndromen. Het algemene behandelprincipe is het verspreiden van de Externe factoren en het verlichten van de symptomen.

Dit manifesteert zich als een verstopte neus (nasale obstructie niezen, jeuk in de ogen, hoofdpijn of hoesten en een oppervlakkige pols. Deze verschillende klachten gaan vaak gepaard met onrustig slapen en vermoeidheid. Etiologie van hooikoorts de voornaamste oorzaak (etiologie) van hooikoorts is Wind. Wind is én van de eerste van de zes Externe factoren welke bestaan in de vier seizoenen die we kennen, de lente, zomer, herfst en winter. Externe kwalen ontstaan gewoonlijk het eerst door Wind. verbinding met andere Externe factoren. Er zijn zes Externe factoren en een ieder is dominant in het eigen seizoen. Wind verbindt zich met andere Externe factoren wanneer deze een aanval op het lichaam doet. Zie voor de verbindingen in de vier seizoenen ook de invasie van Externe factoren hoger op deze pagina. Pathologie van hooikoorts Zwakte van de verdedigende qi (wei-qi) en Long-qi met invasie van de Externe factoren.

allergie jeuk over hele lichaam

Door middel van pols- en tongdiagnose is dit vast te stellen. Hoofdsymptomen bij allergie, de hoofdsymptomen die bij allergie optreden zijn volgens de tcm: jeuk, aan bijvoorbeeld neus of ogen; netelroos of netelkoorts (urticaria een huiduitslag die ook hevig kan jeuken; eczeem, een vaak voorkomende aandoening van het oppervlak van de huid; zwelling, een kenmerkend verschijnsel. Het allergisch zijn voor iets kan in het dagelijkse leven nogal wat ongemak veroorzaken. Behandelstrategie bij allergie om de allergie goed te kunnen behandelen is een correcte diagnose belangrijk. De stress en pijn die veroorzaakt wordt door een allergie is met acupunctuur goed te behandelen dan wel te verlichten. Acupunctuur kan bevredigende resultaten geven bij het behandelen van allergische ziektebeelden. In de praktijk wordt klassieke acupunctuur gebruikt, eventueel gecombineerd met ooracupunctuur en / of electronische stimulatie van de acupunctuurpunten. Omdat allergie een heel breed gebied omvat met een groot scala aan symptomen heb ik er een aantal van de meest voorkomende klachten uitgehaald en vertaald naar de tcm pathologische syndromen: hooikoorts door allergie in gang gezet; hoest veroorzaakt door allergie; astma door allergie opgewekt;. De bovenstaande 6 links brengen u naar de gewenste tekst lager op deze pagina. Hooikoorts door allergie hooikoorts is terug te voeren tot een soort van externe kwaal die veroorzaakt wordt door een invasie van Wind.

alles over allergie

Bij sommige mensen begint de allergie wanneer zij een tijd ziek geweest zijn. De allergie kan dan veroorzaakt worden door precision een zwakte van de verdedigende qi (wei-qi). Wanneer zij weer herstellen vermindert de allergie. In de praktijk worden veel mensen allergisch na een griep of andere ziekten doorgemaakt te hebben. Bij een qi-deficiëntie zie je vaak dat deze al gedurende lange tijd aanwezig is en symptomen als vermoeidheid vertoont. Sommige mensen hebben nochtans geen symptomen. Wanneer men vaak ziek is door allergische oorzaken kunnen we spreken van een qi-deficiëntie. yin-deficiëntie, wind-Hitte, damp-Hitte en Bloed-Hitte beschadigen het Yin van het lichaam. Door de reguliere arts wordt het middel cortison vaak voorgeschreven om allergische reacties te verminderen, maar het kan Yin-deficiëntie veroorzaken wanneer het langdurig gebruikt wordt. Bij een Yin-deficiëntie wordt de allergie erger en moeilijker te behandelen. In de praktijk zien we patiënten die zowel een qi- als een Yin-deficiëntie hebben. allergie jeuk over hele lichaam

Een overconsumptie van vet voedsel zoals rood vlees, diverse melkproducten dan wel review scherp voedsel veroorzaken Damp-Hitte of ophoping (accumulatie) van Hitte in het Bloed. Dit kan de deskjet allergie dan erger maken. Emotionele verstoringen, emoties als stress, boosheid, droefheid en angst veroorzaken Interne hitte die naar het bloed gaat, wat leidt tot een vorm van Bloed-Hitte. Ook hier verergeren deze factoren de allergie. We kunnen niet stellen dat emoties de oorzaak van een allergie zijn maar ze maken de allergie wel erger. teveel inspanning (mentaal en fysiek te zware fysieke en mentale arbeid veroorzaakt te grote consumptie van qi en Yin. In het geval van qi-deficiëntie wordt het Water-Damp metabolisme beschadigd wat leidt tot de vorming van Damp-Slijm. In het geval van een Yin-deficiëntie wordt er Hitte gevormd wat dan leidt tot een verstoring van het Bloed. Er verschijnt Hitte in het Bloed. We zien ook vaak dat allergieën erger of getriggerd worden bij mensen die uitgeput zijn.

Allergie - oorzaken en bijbehorende

In het kader van allergie wordt Damp-Hitte veroorzaakt door Externe factoren. De belangrijkste symptomen zijn meestal huiduitslag met jeuk. Externe wind kan dan een micro-organisme zijn zoals een virus of bacterie, valencia een substantie in de kamer zoals parfum, wasmiddel enzovoorts. Indien Externe hitte niet wordt verdreven gaat deze naar het Bloed en veroorzaakt Hitte in het Bloed met alle gevolgen van dien. Insectenbeten, een overgevoeligheid voor insectenbeten is ook een algemene factor voor allergie. Er worden na een beet of steek toxinen geproduceerd die leiden tot een opeenhoping (accumulatie) van schadelijke stoffen (vergif of toxinen) in het bloed. In de meeste gevallen veroorzaakt dat dan Bloed-Hitte of Bloed-Hitte toxische syndromen. Slechte voedingsgewoontes, in de meeste gevallen bestaat er een overgevoeligheid voor bepaald voedsel of dranken. Voor dat zelfde voedsel zijn de meeste mensen niet allergisch. Voor een zeker aantal personen lokt bepaalde voeding echter wel een allergische reactie uit.

allergie jeuk over hele lichaam

Wind verbindt zich met andere seizoeninvloeden wanneer deze het lichaam aanvalt. Voorbeelden hiervan zijn: Wind verbindt zich met Hitte in de lente en zomer; Wind verbindt zich met Damp gedurende de periodes tussen zomer en herfst; Wind verbindt zich met koude in de late herfst en winter. We spreken gewoonlijk over een invasie van Wind-Hitte, wind-koude, wind-Damp en Damp-Hitte. Ze zijn echter vaak gemengd wat het moeilijk maakt om een goede diagnose te stellen. Daar het klimaat de laatste jaren wel onderhevig is aan grote veranderingen zoals. Te hoge temperaturen in de winter, zomerse temperaturen in de lente of te vochtig in de zomer wordt het er niet makkelijker op om tot de juiste diagnose te komen. Door al die klimaatveranderingen raakt ons lichaam uit balans wat ongetwijfeld ook een grote rol speelt bij het verergeren van de verschillende allergieën. Wind-Hitte goji en Wind-koude vallen meestal het oppervlakkige gedeelte van het lichaam aan of de longen, waarbij dan symptomen optreden als hoofdpijn, jeuk in de ogen dan wel neus of keel, hoesten, astma of een jeukende huid. Wind-Damp en Damp-Hitte vallen de interne organen aan, speciaal cream de milt en maag wat braken, misselijkheid, buikpijn en diarree veroorzaakt. Wanneer de Externe wind niet wordt verdreven transformeert deze in Hitte die naar het Bloed gaat. Het gevolg is Bloed-Hitte wat ontaardt in acuut eczeem en huidinfecties. Damp-Hitte kan lange tijd in het lichaam aanwezig zijn en veroorzaakt uiteindelijk chronische ziektebeelden.

Jeuk over hele lichaam zonder uitslag op de huid: oorzaken

Op deze pagina heb ik de oorzaken van allergie en de mogelijkheden die acupunctuur hier kan bieden bekeken. Dit alles gezien binnen de manier van denken volgens de traditionele Chinese geneeswijzen, de tcg of tcm. We gaan onder andere kijken naar deonlinedrogist de diverse verschijnselen die op kunnen treden (de pathologie de ziekteoorzaken (de etiologie) en het behandelen. Oorzaken allergie volgens de tcm, in westerse landen komen symptomen als astma, eczeem, netelroos, diarree, braken, hoofdpijn en zwellingen van verschillende lichaamsdelen die veroorzaakt worden door allergie zeer veel voor. In tegenstelling tot de reguliere geneeskunde waar men spreekt over typen allergie wordt er binnen de tcm op een andere manier naar gekeken. Vanuit de tcm wordt er gesteld dat allergie wordt veroorzaakt door een invasie van Externe pathologische factoren (EPF). Epf's zoals insectenbeten, slechte voedingsgewoonten, emotionele verstoringen dan wel een te grote inspanning (zowel mentaal als fysiek). De bij allergieën betrokken organen zijn veelal de longen, het hart, de lever, milt en maag. Etiologie en pathologie van allergie, volgens de tcm kan allergie veroorzaakt worden door de volgende factoren: Invasie van Externe factoren. Er zijn een zestal Externe factoren waarvan Wind de eerste is, en die zich in alle seizoenen kan manifesteren gecombineerd met andere Externe factoren zoals Hitte, koude en Damp. De zes Externe factoren zijn elk op zich dominant in het eigen seizoen.

Allergie jeuk over hele lichaam
Rated 4/5 based on 465 reviews
SHARE

allergie jeuk over hele lichaam Ulihuci, Fri, June, 08, 2018

Er bestaan verschillende symptomen waaraan je huid- en vachtproblemen bij de hond kunt herkennen. Huidproblemen uiten zich onder andere in jeuk, huiduitslag, kale plekken, wonden, schilfers tussen de haren, eczeem, en in roodheid of verkleuring van de huid. Jeuk en irritatie kunnen ertoe leiden dat een hond plotseling veel aan zijn poten gaat likken of gaat schudden met zijn kop.

allergie jeuk over hele lichaam Imyzim, Fri, June, 08, 2018

Honden medicijnen - supplementen huid - jeuk - vacht, van alle gezondheidsproblemen waar honden mee te maken kunnen krijgen, komen huidproblemen en vachtproblemen het meest voor. Bijna twintig procent van de honden kampt met een allergie, eczeem, jeuk of haaruitval. Hoe herken je huid- en vachtproblemen?

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: